Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
19/10/2020
02040912131517182223
25 26 30 33 35 44 56 57 68 73
- -
19/10/2020
05101718222425283135
43 44 45 48 56 61 66 70 73 74
- -
19/10/2020
08131822243542454647
48 49 58