Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
19/10/2020
05060912142425282936
40 41 54 55 58 60 61 62 71 78
- -
19/10/2020
03142021242527303540
48 52 53 57 60 62 68 70 73 77
- -
19/10/2020
05081014162021242833
37 44