Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
19/10/2020
01031215162026364041
42 43 44 46 48 51 52 61 75 77
- -
19/10/2020
10192227282932363943
45 47 53 55 56 57 60 62 69 75
- -
19/10/2020
03101415172426273649
52 58