Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
21/11/2020
08091315162225263234
41 48 53 59 61 62 72 75 78 80
- -
21/11/2020
04051114151617233132
37 45 46 49 50 59 64 67 79 80
- -
21/11/2020
03061417273545485152
57 59