Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
20/10/2020
02031518323438394346
51 54 55 59 62 64 68 71 72 73
- -
20/10/2020
04061113181935404245
46 50 51 56 58 59 61 62 66 77
- -
20/10/2020
03061019202526272829
31 40