Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
20/10/2020
01091012182225303339
42 45 46 50 53 66 68 70 77 79
- -
20/10/2020
01030709181920233040
50 53 54 56 62 64 65 67 74 75
- -
20/10/2020
01060711192122243942
45 46