Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
20/10/2020
02040610181923283638
48 55 56 59 61 62 64 73 76 77
- -
20/10/2020
03040813141520223031
33 35 44 49 56 59 64 71 74 78
- -
20/10/2020
07081011131415182634
36 39