Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
21/10/2020
01020611172225394447
51 53 57 59 63 67 70 71 77 79
- -
21/10/2020
01021112131627293436
40 44 53 54 58 61 67 76 79 80
- -
20/10/2020
02040813151617181925
26 27