Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
21/11/2020
01051011141618243334
35 38 39 44 46 53 61 64 70 74
- -
21/11/2020
04060712182023283133
34 36 43 44 53 55 58 60 61 67
- -
21/11/2020
04071722283132343740
46 57