Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
21/10/2020
02030608121417242728
30 38 47 53 55 58 62 64 74 80
- -
21/10/2020
04101316222630374142
43 44 48 50 51 52 62 69 74 79
- -
21/10/2020
05081013172026303340
41 42 44