Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
21/10/2020
09111618293132333438
39 40 41 42 52 57 65 67 70 71
- -
21/10/2020
02111320242829363745
47 48 52 57 62 63 65 76 77 78
- -
21/10/2020
01021314162730313339
40 41