Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
21/10/2020
08091415182030333437
38 48 55 58 60 68 71 75 77 80
- -
21/10/2020
02040809141617252834
36 37 38 48 51 54 55 57 71 74
- -
21/10/2020
05060812212227293441
44 49