Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
21/10/2020
01041215172027364445
46 47 52 53 59 63 70 71 72 80
- -
21/10/2020
01020911202526293136
40 42 45 47 52 66 69 72 73 75
- -
21/10/2020
08091425272832363843
47 53 54