Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
22/10/2020
04050607091517182426
27 39 40 46 53 55 58 69 74 78
- -
22/10/2020
01020811171820272931
32 34 39 41 44 45 50 57 67 79
- -
22/10/2020
06080913192432333536
41 44