Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
22/10/2020
08122326273233363841
42 47 48 58 60 61 63 71 76 80
- -
22/10/2020
01060710202729343741
42 44 51 57 60 65 68 75 79 80
- -
22/10/2020
01030410202324303334
42 53