Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
22/10/2020
11121821232628303233
35 37 38 41 50 52 53 58 61 73
- -
22/10/2020
01020608151631333435
40 44 45 57 58 62 65 68 71 74
- -
22/10/2020
06071517202335384041
42 44 50