Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
22/10/2020
03111315182021222627
32 38 39 44 49 50 52 53 56 59
- -
22/10/2020
12131824273638444550
57 58 59 60 61 63 67 76 77 80
- -
22/10/2020
04070813182023273234
35 38