Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
22/10/2020
05111417193031343639
45 47 48 52 62 64 71 72 78 80
- -
22/10/2020
05070813192224293133
34 44 50 51 67 69 72 75 77 78
- -
22/10/2020
04061516202629394041
44 54