Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
22/10/2020
04050911162627333738
40 44 48 53 55 56 58 63 67 75
- -
22/10/2020
03051023253336383940
42 50 51 58 59 62 63 64 66 79
- -
22/10/2020
01051116182126333439
40 41