Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
22/10/2020
01030609151718222426
29 30 35 45 55 61 64 65 75 76
- -
22/10/2020
09112026272833394044
47 48 53 54 57 68 69 73 78 79
- -
22/10/2020
01091718303337384142
43 44