Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
23/10/2020
02040609192326323639
41 50 61 62 65 66 67 73 75 79
- -
23/10/2020
03050709101214303242
45 46 51 62 63 67 71 73 79 80
- -
22/10/2020
01081013213139404154
55 56