Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
23/10/2020
03111517212326272830
35 38 39 50 58 59 64 65 75 77
- -
23/10/2020
03040612162125363740
42 44 55 56 57 58 63 65 66 75
- -
23/10/2020
04051116202122233031
33 44