Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
21/11/2020
02031316212728363841
45 46 56 57 58 60 63 68 75 78
- -
21/11/2020
05061012151618192336
43 51 52 62 66 68 69 74 76 80
- -
21/11/2020
01091115171820232730
32 33