Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
24/11/2020
11131416212324262833
43 46 47 48 56 63 65 68 72 74
- -
24/11/2020
04060709111516293031
35 41 44 45 46 51 66 67 74 76
- -
24/11/2020
04131422273134354145
51 56