Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
23/10/2020
20252627283031323435
36 38 45 46 56 60 63 71 74 78
- -
23/10/2020
02030507080912131617
20 33 35 38 39 46 53 54 59 69
- -
23/10/2020
02040608091114171927
28 43