Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
23/10/2020
02052226273235384344
46 48 50 51 52 64 65 68 73 75
- -
23/10/2020
01020610121318192631
35 36 46 52 55 58 59 74 77 78
- -
23/10/2020
05060915162125303335
37 41