Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
23/10/2020
04050607111213212635
36 51 53 54 55 57 60 67 72 73
- -
23/10/2020
11141723242529313740
44 47 52 59 66 67 68 70 73 79
- -
23/10/2020
04091112232429303234
35 37