Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
23/10/2020
01121317182022353746
49 56 57 61 62 63 64 66 72 76
- -
23/10/2020
03040710111723244849
51 53 55 58 59 61 62 67 75 76
- -
23/10/2020
01020611131517222534
37 44