Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
24/10/2020
03040613192627323436
38 45 48 51 52 57 64 70 75 80
- -
24/10/2020
02030717262732363944
45 46 47 57 62 63 65 69 70 73
- -
24/10/2020
01020307182024252829
30 34