Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
21/11/2020
07080910121721223044
49 51 52 55 56 61 64 70 71 77
- -
21/11/2020
08151824272830323336
43 44 45 50 56 59 61 62 71 79
- -
21/11/2020
05061029313340474952
54 62