Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
24/10/2020
09101315161730313236
37 49 50 51 52 55 57 59 63 70
- -
24/10/2020
03060708161820212227
34 36 38 51 60 63 71 73 74 79
- -
24/10/2020
10111619222533444548
51 52