Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
24/10/2020
06141719202426293236
37 39 40 46 47 57 58 65 72 78
- -
24/10/2020
04121423242627303536
41 48 52 59 61 64 66 73 77 79
- -
24/10/2020
01070913182229363749
53 56