Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
21/11/2020
06081321252930313233
34 35 36 37 42 73 76 78 79 80
- -
21/11/2020
02030911161922273335
39 45 51 56 61 62 63 74 75 78
- -
21/11/2020
08101112151618222830
34 36