Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
25/10/2020
09121314232527333538
44 46 57 61 62 67 69 73 75 76
- -
25/10/2020
02082427313241424347
48 53 54 57 63 65 69 70 73 79
- -
25/10/2020
04101315212225262933
35 40 45