Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
25/10/2020
02091617252931323337
41 53 56 62 63 65 68 70 76 79
- -
25/10/2020
02111415212225263540
45 46 47 48 51 52 55 56 67 68
- -
25/10/2020
04061115182325272829
30 41