Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
25/10/2020
02031214182728303538
39 42 45 48 49 54 62 64 66 78
- -
25/10/2020
03061028333738394555
60 61 62 63 67 68 73 74 78 79
- -
25/10/2020
06081013151926293033
39 40 43