Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
26/10/2020
02051214182325263031
35 39 57 58 63 64 73 75 76 79
- -
26/10/2020
01040519212426284151
58 59 64 65 69 75 76 77 79 80
- -
26/10/2020
04061516202227313441
42 45