Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
26/10/2020
09161718202225272830
47 49 56 60 66 68 70 74 76 78
- -
26/10/2020
02050607081013141522
27 30 34 37 44 53 60 66 77 80
- -
26/10/2020
03060809142332343842
47 49