Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
26/10/2020
04051530394043485051
56 60 61 62 63 64 67 74 76 80
- -
26/10/2020
05060708131420213031
33 35 47 52 55 59 61 64 67 74
- -
26/10/2020
07152022232432363945
49 50