Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
26/10/2020
01040507131519202128
30 35 46 47 50 57 65 67 74 78
- -
26/10/2020
03081215161923354043
48 49 55 57 59 67 68 72 73 74
- -
26/10/2020
04091521262733354245
50 55