Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
26/10/2020
01060810122127293342
44 45 46 49 63 66 69 71 73 78
- -
26/10/2020
01021011162324252627
28 32 33 44 47 48 49 58 62 69
- -
26/10/2020
02031112303540414549
52 53