Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
26/10/2020
03040713151819212426
31 33 35 36 56 58 60 61 63 74
- -
26/10/2020
14162123252731414446
51 54 57 64 66 70 72 76 77 80
- -
26/10/2020
01050610131518252733
37 44 45