Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
27/10/2020
02121922262935404142
45 48 60 61 63 64 69 73 75 77
- -
27/10/2020
10111214151824333738
44 49 52 54 57 58 63 72 75 77
- -
27/10/2020
09111416192426334648
53 54