Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
27/10/2020
02040813202122303334
38 41 43 46 48 50 61 63 64 75
- -
27/10/2020
05061113161820212731
34 36 42 44 47 56 57 59 64 71
- -
27/10/2020
02070812192728303337
38 41 45