Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
27/10/2020
05071116172022262731
32 34 47 51 55 64 74 75 76 79
- -
27/10/2020
08111315171826273948
50 51 55 57 58 59 61 63 64 73
- -
27/10/2020
03141618232431353844
47 55