Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
22/11/2020
02051017212529313436
41 54 55 62 64 70 72 73 77 79
- -
22/11/2020
04050617192632343648
51 53 55 62 63 66 68 70 75 79
- -
22/11/2020
01050912172330313436
37 40 48