Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
28/10/2020
08111213162227313336
39 40 52 61 62 66 68 71 72 78
- -
28/10/2020
01030412131415162327
33 34 43 44 45 50 64 72 74 75
- -
28/10/2020
01040508101214162533
34 37 38