Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
28/10/2020
05061114172123252730
32 36 50 51 54 64 65 70 75 77
- -
28/10/2020
01021215202229313436
37 40 44 53 54 62 63 67 70 78
- -
28/10/2020
04050708161841454954
55 60