Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
28/10/2020
03041112161719202429
30 41 47 50 54 60 63 68 70 78
- -
28/10/2020
02061021253032353942
43 52 54 57 62 65 68 69 71 77
- -
28/10/2020
01051316171819293335
38 40