Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
28/10/2020
11141620212324384245
46 52 53 59 62 70 75 76 77 80
- -
28/10/2020
01030611151619212225
26 29 30 39 56 58 60 62 68 73
- -
28/10/2020
02061416192021243645
48 55